HamelSails logo

Journeyman

Jesper Weissglas valde Hamel Sails till sin Journeyman 60.
Det är inte utan att vi är lite stolta över att åter få sy segel till
Jesper, senast det begav sig seglade han en First 47,7 till Grönland och sen vidare söderut, detta var 2000-2001.

Nu efter mer än 5 års planering och konstruktionsarbete är Jesper i
slutfasen av byggandet och sjösättning är planerad till juni månad.
Journeyman 60 är byggd helt i aluminium och specialkonstruerad för att kunna seglas av en liten besättning och under väldigt extrema förhållanden.

Tanken är att kunna erbjuda äventyrslystna seglare plats ombord på olika etapper runt jorden och egentligen är den definitiva rutten inte fastställd utan "marknaden" påverkar båtens väg över oceanerna.

Jesper har dokumenterat hela byggnationen på sin blogg och där kommer vi att
kunna följa med Jesper under hela resans gång.
http://journeyman.se/

Sammtidigt som bygget fortskrider så har arbetet med att ta fram seglen börjat. Genom datasimuleringar tar vi fram den optimala designen för prestanda och funktion för båtens användningsområde.
Det är ett stort åtagande och ansvar vi på Hamel Sails har framför oss och vi hopppas på ett flerårigt gott samarbete med Jesper och ser med glädje fram mot detta.

© 2020 Hamel Sails