HamelSails logo

Det är med glädje och respekt vi tar oss an Sven Yrvinds nya projekt. Vi skall sammanlagt tillverka 8 segel med en sammanlagt yta av 17 kvm, ja det är inga stora segel men varje segel är väldigt noggrant utformat för olika vindregister. Svens erfarenheter och önskemål bidrar i allra högsta grad till att utveckla våra egna erfarenheter och metoder att sy segel till mindre båtar.

Se video hur Yrvinds segel blir till.
http://www.youtube.com/watch...
© 2023 Hamel Sails