HamelSails logo

MAD(E) IN SWEDEN

Vi är kanske lite galna, när de flesta söker sig till lågkostnadsländer, investerar vi i Sverige. Vi är segelmakare med övertygelse att vi fortfarande kan leverera segel med en överlägsen kvalitet. Design och produktion hör ihop tycker vi. Det är så vår samlade erfarenhet bäst kommer till sin rätt.
REFERENSER
SERVICE
NEWS
190709 Page 1085
100824 Journeyman
100110 NEWS
091014 Hyde Sails
© 2022 Hamel Sails