HamelSails logo

Segeltak

Ett riktigt segeltak kan vara pricken över i för nya altanen eller uteplatsen. Vi har en bred erfarenhet av segeltak från mindre altantak till stora utsmyckningar i gallerior.

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan!

info@hamelsails.com - 0454 19300
Segeltak%20i%20kapellv%E4v%20%F6ver%20en%20uteplats%20bland%20tr%E4den.
Segeltak i kapellväv över uteplats bland träden.
Skugga%20%F6ver%20villaaltan
Sol och regnskydd över en villaaltan.

Design%20och%20funktion
Design och funktion!

Caf%E9tak%20i%20galleria
Cafétak av Dacronduk i galleria.

Utsmyckning%20i%20k%F6pcenter
Utsmyckning i köpcenter i Dacronduk.

McDonalds%20uteplats
Segeltak över uteplats kombinerat med rullsystem för enkel in och utrullning.

Vi hälper dig!

Vi är duktiga också på altantak. Med vår samlade erfarenhet har vi möjlighet att hjälpa dig realisera dina ideér och skapa ett altantak eller en segelutsmyckning som sticker ut!

Ring oss 0454-19300 så pratar vi igenom dina idéer.
© 2024 Hamel Sails