HamelSails logo

Försegel

Försegel finns idag i en mängd olika material och konstruktioner. Oavsett om du är nöjes- eller kappseglare är det viktigt att varje försegel redan i designstadiet blir anpassat för sitt användningsområde.
Vår uppgift som segelmakare är att efter givna förutsättningar erbjuda och tillverka ett segel i rätt material, med rätt form så att varje enskild seglares personliga prioriteringar, allt från prestanda, hanterbarhet och pris tillgodoses.

Olika skärningar

CrossCut

Horisontelt liggande våder.
Ett segel för dig som vill ha bästa slitstyrka och livslängd till ett rimligt pris. Materialval, förstärkningar och sömnad anpassas specifikt efter ändamålet och denna konstruktion lämpar sig för såväl klubbkappseglaren, helg- och jordenruntseglaren. Materialet är som regel Dacron men på senare tid har s.k. Multiaxiala laminatdukar också blivit vanliga. För överlappande segel är den mest lämplig för båtar upp till 50 fot. För icke överlappande segel kan denna vådlayout användas oavsett båtstorlek.


Fullradial

Radiellt skuret med dukens fibrer anpassad helt efter belastningslinjerna i seglet. Ett segel som optimalt bibehåller den designade formen med ett minimum av töjning. Skärningen lämplig både för kappseglaren och cruisingseglaren som har högt ställda krav på prestanda. Lämplig för alla storlekar på båt. Dukfördelningen görs individuellt till varje segel, detta ger extremt starka och lätta segel. Seglen kan tillverkas i en mängd olika material, allt från renodlade GrandPrix-laminat som Kevlar och Kolfiber, eller Cruising-laminat i polyester, Pentex, Spectra eller Vectran.


Membran LoadPath

En unik laminatkonstruktion som även kallas för membransegel. Materialet är individuellt konstruerat och uppbygt för varje enskilt segel. Fibrerna läggs exakt efter de beräknade kraftriktningarna i seglet och fördelas så att fibermängden är störst i de belastade områdena utan att onödig vikt tillkommer. En membranduk erbjuder en mix av fiber och kan anpassas för såväl cruising som racing. Denna konstruktion kommer främst till sin rätt där viktbesparning,styrka och hanterbarhet är de främsta kriterierna.


Typ och storlek på försegel.


Genua 1

Är det största överlappande förseglet ombord med Lp mått på ca 140-150% (% av förtriangelns bas J-mått). Genua 1 kan delas in i flera olika typer som Lätt. Mellanvind, Hårdvind eller Allround där också materialval och formgivning skiljer sig mellan dessa.


Genua 2

Är seglet för vindar mellan 8-12 m/sek med ett Lp mått på ca 120-135%. Det kan för vissa båtar och riggar med bredda spridare och bas vara ett svårt segel anpassa då seglets korta underlik ger dålig skotvinkel.


Fock/ Gen 3

Ett icke överlappande segel på Lp mått allt ifrån 110-95% med maximal förlikslängd. För vindstyrkor på ca 8-14 m/sek. På moderna riggar med bakåtsvepta spridare är detta ett populärt segel även för lägre vindstyrkor. Focken har rakt aktrlik med lattor medans Gen 3 har ett underskuret akterlik.


Fock 4 eller Hårdvindsfock

För vindstyrkor 13-18 m/sek. Area är ca. 75-80% av totala arean i förtriangeln. För vissa riggar är detta segel litsat på ett inre förstag och kallas då för Kutterfock.Stormfock

För stormstyrkor bör du alltid ha en Stormfock redo.
Med vår Stormfock Wrap kan du enkelt sätta en
stormfock "ovanpå" en inrullad genua utan att behöva ta ner rullgenuan.
Stormwrapp%E5se3Rullgenua

Det absolut vanligaste crusing seglet som rullas in och ut för att anpassas efter olika vindstyrkor. Sys oftast i någon kraftig duk för att ge ett tryggt och säkert segel i alla vindstyrkor. Kan också sys i "racing duk" och blir då ett snabbt och effektivt segel för kappsegling med liten besättning.Rullfock

Är i kombination med ett självslående skotarrangemang det absolut enklaste seglet att segla med. Lämpar sig bäst på lättdrivna båtar med relativt stort segelplan. Seglet har som regel lattor som är specialutformade för att kunna rullas in.


Extra tillval på Rullsegel

Formkompensator i förliket för effektivare segling när seglet seglas delvis inrullat. UV skydd i akter- och underlik som ökar livslängden på seglet. Furlcover för att ge extra skydd seglet mot smuts och UV strålning när seglet inte används.

© 2022 Hamel Sails