HamelSails logo

Vindregister

Nedan kan du skapa dig en bild av i vilket vindregister olika undanvindssegel fungerar. Nedan är framtaget för standardbåtar med standardrigg och är en generell beskrivning.
Vindregister%20f%F6r%20code%20och%20gennakersegel

Har du frågor om Codesegel eller Gennaker?

Ring din segelmakare! 0454-19300
© 2024 Hamel Sails